SAGANOVO GESTO

Prihlasovateľ: MADE BY VACULIK, Klient: Birell

O práci

Východisko
Birell sa profiluje ako nealko pivo vhodné po športe a rekreační cyklisti sú jedna z dôležitých cieľových skupín. Ako ich osloviť na facebooku?

Insight
Promo akcia prebiehala približne v rovnakom čase ako slávna Tour De France, na ktorej štartoval Peter Sagan. Ten je známy tým, že po víťaznej etape urobí gesto….

Idea
Ponúkli sme preto ľuďom možnosť vytvoriť cez aplikáciu gesto, ktoré by Sagan urobil po najbližšej víťaznej etape. Gesto sa vytváralo z kombinácie rôznych pohybov jednotlivých častí tela, ktoré na webe predvádzal “Saganov manažér víťazných gest”. Po vytvorení sa gesto uložilo a bolo možné zaň hlasovať. Autori tých najúspešnejších vyhrali cyklistickéceny.