KOZEL SK - NOVÁ ÚRODA

Prihlasovateľ: TRIAD Advertising, Klient: Velkopopovický Kozel

O práci

Ako súčasť kampane „Nová úroda 2013“, v rámci ktorej ste mohli na microsite www.novauroda.sk zbierať virtuálny chmel a tak sa zúčastniť na prvom celoslovenskom online zbieraní úrody sme pre nášho klienta pripravili sériu Facebook postov a cover fotiek, ktoré korešpondovali s aktuálnym stavom zberu. Vždy, keď stav vyzbieranej úrody dosiahol určité percento (tretina úrody, polovica úrody), bol pripravený špeciálny oznamujúci post, ktorý mal aj call to action funkciu. Tieto posty prirodzene generovali u fanúšikov stránky odozvu a zvyšovali engagement. Kampaň podporená promovaním postov mala úspech, čo dokazuje aj výrazný nárast fanúšikov stránky. Kreatíva postov perfektne doplnila spôsob, akým Kozel komunikoval na stránke v priebehu celého roku.

Pozrieť Facebook stránku