TESTERI

Prihlasovateľ: CORE4, Klient: Slovenská sporiteľńa

O práci

Mladým sme chceli dokázať, že Slovenská sporiteľňa sa o nich fakt reálne zaujíma. Preto sme ich nechali testovať nový Space účet pre mladých. Cez facebook prebiehal nábor 16 testerov, lukratívny job, o ktorý prejavilo záujem takmer 7000 Slovákov. V druhej fáze testeri poriadne preverili Space účet, ale aj ochotu pracovníkov na pobočkách, či na call centrách. Svoje zážitky dokumentovali v blogoch, ktoré boli necenzúrované a písali v nich naozaj všeličo...
Táto kampaň sa stala najúspešnejšou v histórii Slovenskej sporiteľne.

Video