PERSONALIZOVANÉ MEDOVNÍKY

Prihlasovateľ: CORE4, Klient: Orange Slovensko

O práci

Vianočná kampaň Orange sa niesla v duchu tradičných Vianoc. Na facebooku sme prekročili zaužívané mantinely virtuality a nechali sme ľudí tvoriť personalizované medovníky, ktoré sme za nich aj fyzicky doručili ich dojatým blízkym. Medovníky upiekla pravá dedinská babička, aj s odkazmi, ktoré si na ne ľudia na facebooku napísali. Dokázali sme tak, že aj virtuálne Vianoce môžu byť skutočne tradičné.

Video