FAKTÚROLOTÉRIA

Prihlasovateľ: CORE4, Klient: Orange Slovensko

O práci

Klienti Orange na facebook page často prejavujú averziu voči faktúram. Najmä voči ich výške. My sme chceli image faktúr cez facebook aspoň trochu vylepšiť. Ako jediný operátor sme prišli s unikátnou súťažou, v ktorej ľudia môžu každý mesiac vyhrať preplatenie svojej poslednej faktúry. S faktúrolotériou.

Pozrieť Facebook aplikáciu

Video