SKITTLES FIATKA

Prihlasovateľ: Michal Královič

O práci

Mojím snom bolo cestovať starou poľskou Fiatkou po svete. Po prvej ceste, ktorú sme absolvovali v máji 2013 do Chorvátska a Bosny a Hercegoviny som si povedal, že by sa oplatilo vidieť aj sever Európy - Škandináviu.

Oslovil som viacero potenciálnych sponzorov zo Slovenska i zahraničia, ale buď som nedostal žiadnu alebo len negatívnu odpoveď. Rozhodol som sa preto natočiť video, kde som požiadal firmu Skittles, aby mi polepili Fiatku ich farebnou dúhou a zasponzorovali aj budget na cestovanie.

Toto video som zdieľal na ich FB stránke a taktiež na svojom profile, odkiaľ sa postupne dostalo aj do Čiech a rôznych médii. V zdieľaní pomohla aj komunita Fiatkárov, ktorá má v každom štáte pomerne veľké zastúpenie.

Po dvoch týždňoch sa toto video dostalo až k ľuďom zo Skittles a kontaktovali ma s ponukou, ktorej výsledkom bol náš vyše dvojtýždňový trip do Škandinávie na starej Fiatke 126P polepenej Skittles dúhou.

Video