PRVÁ BANKOVÁ FB POBOČKA

Prihlasovateľ: ZARAGUZA digital, Klient: Tatra banka

O práci

Insight: Tatra banka má otvorených 129 pobočiek po celom Slovensku. Ale na mieste, kde sa zdržuje naraz najviac Slovákov, žiadna banka pobočku nemala.

Idea: Prvá Facebook pobočka Tatra banky
Cez Facebook sme spojazdnili službu Dialog, vďaka ktorej ste mohli so zákazníckym serviosom Tatra banky chatovať alebo telefonovovať bez toho, aby ste museli opustiť Facebook.

Prvá Facebook pobočka Tatra banky sa stala výživnou PR témou, ktorá komunikovala jej pozíciu ako inovatívnej banky.

Pozrieť Facebook aplikáciu

Video