PRIKLADY.EU

Prihlasovateľ: Priklady.eu, Klient: Priklady.eu

O práci

Riešené príklady z matematiky, fyziky a chémie na precvičenie, prípravu na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy!

Pozrieť Facebook stránku