PARAPETROL A.S.

Prihlasovateľ: Parapetrol a.s.

O práci

Oficiálna fb stránka spoločnosti Parapetrol a.s., so sídlom v Nitre. Spoločnosť sa sústreďuje na kvalitu poskytovaných služieb zákazníkom v oblasti predaja olejov a mazív, total-fluid managementu, asfaltov, asfaltových produktov, stavebných materiálov a produktov v oblasti stavebnej chémie.
Motto spoločnosti: "Zákazník je v centre našej pozornosti."

Pozrieť Facebook stránku

Najlepšie posty na Facebook stránke