OMV FACEBOOK STRÁNKA

Prihlasovateľ: TRIAD Advertising, Klient: OMV Slovensko

O práci

Vodiči, ktorí chcú to najlepšie pre seba a pre svoje auto, tankujú na OMV a sledujú OMV na Facebooku.

Stránka vznikla v marci 2013 a ku dnešnému dňu ju sleduje už viac než 7000 užívateľov – motoristov, čo je veľmi špecifická cieľová skupina. Okrem produktov OMV sa pri postovaní zameriavame aj na vernostný programu Smile&Drive, podporovaný pravidelnými sezónnymi súťažami a aplikáciami. Postujeme tiež vtipné situácie zo života motoristov, či posty vyžadujúce odozvu userov. To sa nám darí, keďže engagement je dlhodobo vyšší než u konkurencie (Slovnaft). Z celkového pohľadu pôsobí stránka veľmi uhladene, vďaka jednotnej vizuálnej identite.

Pozrieť Facebook stránku

Najlepšie posty na Facebook stránke