NOVÁ ÚRODA / KOZEL SK

Prihlasovateľ: TRIAD Advertising, Klient: Pivovary Topvar a.s.

O práci

Ako súčasť kampane „Nová úroda 2013“ sme pre nášho klienta pripravili sériu Facebook postov a cover fotiek, ktoré korešpondovali s aktuálnym stavom zberu. Vždy, keď stav vyzbieranej úrody dosiahol určité percento (tretina úrody, polovica úrody), bol pripravený špeciálny oznamujúci post, ktorý mal aj call to action funkciu. Tieto posty prirodzene generovali u fanúšikov stránky odozvu a zvyšovali engagement. Kampaň podporená promovaním postov mala úspech, čo dokazuje aj výrazný nárast fanúšikov stránky. Kreatíva postov perfektne doplnila spôsob, akým Kozel komunikoval na stránke v priebehu celého roku.

Pozrieť Facebook stránku

Najlepšie posty na Facebook stránke