NIKE VÝZVA

Prihlasovateľ: Digita.sk, Klient: NIKE

O práci

Stávka je fenomén, podporuje jednotlivcov a tímy k prekonaniu samých seba. Vytvorili sme aplikáciu NIKE Výzva, pomocou ktorej sa ľudia mohli navzájom staviť, resp. podnietiť nebežiacich aj bežiacich priateľov k behu a zároveň aj k účasti na Bratislavskom maratóne.

Video