LIVE FACEBOOK FANS COUNTER

Prihlasovateľ: Adbee digital, Klient: Live Facebook Fans Counter

O práci

Ako zvýšiť povedomie o firme a počet like-ov na facebook-u? Dajte ľuďom o dôvod navyše like-núť vašu stránku.

Facebook timeline fotka obsahujúca ilustrované trojciferné počítadlo, ktorej vzhľad sa mení v závislosti od aktuálneho počtu fanúškov.

Video