LIEČEBNÉ KÚPELE DUDINCE

Prihlasovateľ: Pizza SEO, Klient: Kúpele Dudince a.s.

O práci

FB a ľudia nad 50? Funguje!

Kúpele Dudince sú liečebné kúpele, veľká časť cieľovej skupiny je teda vo veku cca 50 rokov. Populácia používajúca Facebook postupne starne, vedeli sme teda, že zástupcov cieľovej skupiny kúpeľov je na Facebooku dostatok. Bolo však výzvou nájsť tón a prístup, ktorý bude tejto vekovej skupine užívateľov vyhovovať a podnecovať ich ku komunikácii a zároveň pomôže dosahovať vytýčené ciele. Reálne výsledky nás príjemne prekvapili.

Zo 7 500 fanúšikov má až 55% viac ako 45 rokov a až 24% viac ako 55 rokov. Je úplne bežné, že príspevok na Facebook stránke Kúpeľov Dudince má aj 300 Likes a desiatky komentárov. Každý deň sa príspevky zobrazia takmer 5000 ľuďom nad 45 rokov.

Môžeme povedať, že Kúpele Dudince sa stali pre skupinu lojálnych fanúšikov lovebrandom. V prípade negatívnych komentárov ľudia kúpele obhajujú.

Zároveň Facebook zastáva dôležitú pozíciu v konverznom procese pri objednávke pobytov - je často jeho začiatkom, no aj podporným krokom v priebehu rozhodovania sa klientov.

Pozrieť Facebook stránku

Najlepšie posty na Facebook stránke