KNIŽNÁ VÝZVA

Prihlasovateľ: ZARAGUZA digital, Klient: Martinus.sk

O práci

Insight: Martinus chcel v marci, ktorý je mesiacom knihy, priniesť niečo naozaj výnimočné.

Idea: Knižná výzva - súťaž, kde sa dalo vyhrať toľko kníh, koľko levelov človek prešiel.

Mechanika: Súťaž trvala mesiac a každý deň prinášala fanúšikom kníh výzvy v podobe otázok týkajúcich sa kníh, spisovateľov, ilustrácii atď. Ten, kto knižnú výzvu zvládol sa mohol pýšiť tým, že poznal knižný svet naozaj dobre, za čo si mohol vytlačiť diplom a okrem toho sa zapojil do žrebovania o 50 kníh. Výzvu prijalo až 16700 hráčov a Martinus získal 7500 nových fanúšikov.

Pozrieť ako sa dá využiť Facebook

Video