HLAS OD SPORÁKA

Prihlasovateľ: Jarmila Gajdoschíková

O práci

Stránka je súborom veľmi uvoľnených publicistických textov (resp. blogových postov priamo na Facebooku) a pôvodne vznikla ako experiment s cieľom zistiť, aké dlhé texty a aké komplikované vety znesie prostredie Facebooku, ak je samotný obsah pre čitateľa zaujímavý. Stránku som postupne začala využívať aj na promovanie vlastných koučingových služieb, táto propagácia však ešte nebola zavŕšená a dosiaľ tvorila zanedbateľnú časť obsahu. Nešlo a nepôjde o primárny účel stránky, v budúcnosti však pre mňa bude veľmi poučné vyhodnotiť, aký prekryv nastal medzi základňou followerov a potenciálnymi klientmi.

Pozrieť Facebook stránku