HAHA HAVAS

Prihlasovateľ: ZARAGUZA digital, Klient: ZARAGUZA digital

O práci

Agentúra Havas Worldwide Prague sa pokúsila o nábor zamestnancov na Facebooku konkurenčných agentúr. Päť jej ľudí si zmenilo profilové obrázky za písmená z loga Havas a dávali na stránky vždy päť príspevkov za sebou tak, aby z profiloviek vytvorili nápis HAVAS. Zaraguza zareagovala do niekoľko minút po svojom. Použili sme podobný princíp a slovo HAVAS sme zmenili na odpoveď: HAHA. :)

Našu odvetu si hneď všimli médiá a marketingová komunita.
Zaraguza : Havas
1:0 :)

Pozrieť ako sa dá využiť Facebook