DIGGY'S ADVENTURE

Prihlasovateľ: Pixel Federation

O práci

Oficiálna facebook stránka populárnej hry Diggy's Adventure s takmer 90 000 fanúšikmi. Aktívna komunita, komunikovanie noviniek a zapájanie fanúšikov do diania sú komunikačné piliere stránky.

Pravidelne organizujeme rôzne súťaže a rozdávačky pre našich fanúšikov. Pozitívny feedback a aktívne zapájanie fanúšikov je pre nás kľúčový.

Pozrieť Facebook stránku

Najlepšie posty na Facebook stránke