BUBBLE FEVER

Prihlasovateľ: Inlogic Software, Klient: Inlogic Software

O práci

Aplikácia prezentuje Inlogic Software ako herného developera a dlhoročného hráča na poli vývoja hier a aplikácií. Hra je prehliadkou zručnosti vývojárov spoločnosti a taktiež schopnosti celej firmy prispôsobiť sa aktuálnym trendom, ktorým facebookové aplikácie a hry nepochybne sú. Hra funguje na jednoduchom princípe a ovládaní, pričom disponuje komplexným game designom každej úrovne aj hry ako celku.

Pozrieť Facebook aplikáciu