AKÝ BEZPEČNÝ JE TVOJ PROFIL?

Prihlasovateľ: ZARAGUZA digital, Klient: Tatra banka

O práci

Cieľ:
Spropagovať Kartu a čítačku od Tatra banky, najbezpečnejší spôsob ochrany Internet bankingu na Slovensku.
Ako osloviť Facebook generáciu s neatraktívnou témou bezpečnosti?

Príležitosť:
Prísť o peniaze je ľahké. Zlodeji už nepotrebujú vírusy ani falošné stránky. Stačíme im my.
My im dáme všetky údaje aj bez opýtania. Naše adresy, telefónne čísla, fotografie, info, že nie sme doma. Cez Facebook. Vďaka tomu vedia vyrobiť falošné kontá. Rýchlejšie uhádnuť generické heslá, ktoré si dávame podľa rokov narodenia. Odpovedať na kontrolné otázky pri vyžiadaní hesiel.

Riešenie:
Aplikácia, ktorá dokáže analyzovať váš profil.
Ukáže vám potenciálne hrozby a tipne si vaše heslo z dostupných údajov, ktoré dávate na Facebook.
Odporučí vám najbezpečnejší spôsob ochrany Internet bankingu na Slovensku. Kartu a čítačku od Tatra banky.

Pozrieť ako sa dá využiť Facebook

Video